Obituary /English

It is with great regret and deep sympathy that we inform you of passing of George Sarvarian (1947-2020) who departed life on February 11, 2020 in Los Angeles, California.

Learn More

Մահազդ / Հայերեն

Խորը ցավով հայտնում ենք, որ Երեքշաբթի, Փետրվար 11-ին Լոս Անջելեսում անսպասելի կերպով կյանքից հեռացավ մեր թանկագին եւ սիրելի՝ Ժորժ Սարվարյանը (1947 - 2020)

Learn More

Donations

George cared for children and animals a lot so in lieu of flowers on his memorial day consider making donations to "Orphans and Their Dogs" Project in Armenia.

Learn More

Celebrating George's Life

George loved life and the little everyday moments that would give meaning to existence. When speaking of passing away he would say:

- Instead of a funeral and mourning I'd like to throw a "Going away party" before I die! I'd like to invite everyone I know, have good times with them and bid everyone farewell with smiles.   

For the same reason and to honor his wish we are coming together on February 20, 2020 under the roof of Impression Banquet Hall in Glendale to remember his life, good days and memories and pay respect to his vibrant personality.

George loved children and animals (Who doesn't?) For this reason consider in lieu of sending or bringing flowers for him to make a donations to a humanitarian project that aims to support Orphans and Dogs in Armenia.

Georgeloveslife01

Making Donations

Please click on this link to be directed to the "Go Fund Me" of the Orphans and Dogs project.