Երգ՝ Սիլվա Սարվարյանի

Խոսք՝ Գեղամ Սարյանի
Երաժշտություն՝ Խաչատուր Ավետիսյանի


Click on play to listen to Silvik sing

Կանաչները արթնացան,

Դարձան ծառերը ծաղկուն,

Ծիծեռնակներ ետ դարձան,

Արագիլներն եկան տուն: 

Իսկ դու, արդյոք, ե՞րբ կգաս, կգաս,

Ծաղկածիծաղ իմ գարուն, գարուն,

Գարնանային իմ երազ,

Ուրախություն վարարուն: 

Ամառն եկավ խանդավառ,

Մրգեր կախեց ծառերին,

Արտերն հնձեց անհամար,

Արև փռեց սարերին: 

Եկավ աշունը,Աշունը տրտում,

Կգա և ձյունը,Կարոտն իմ սրտում: